Inspektorati Policor të Kosovës (IPK)

  • Phone: 080003333
  • Mail: info.ipk@rks-gov.net
  • Website: ipk-rks-gov.net
  • Address: Rr. Dëshmoret e Gollakut, pn, Prishtinë