Inspektorati Policor i Kosoves

  • Phone: 08000 3333
  • Mail: info.ipk@rks-gov.net
  • Website: ipk.rks-gov.net
  • Address: Rr. Deshmoret e Gollakut p.n - Hajvali/Prishtine
 

Prishtinë, 16/03/2021

Ataše američkog ICITAP-a na Kosovu, gospođa Kimberly Riffe posetila je PIK

Hajvalija- Priština, 12. februara 2021

Ataše ICITAP-a u ambasadi SAD na Kosovu gđa Kimberli Riffe zajedno sa gđom. Shqipe Durguti (lokalni koordinator ICITAP-a za PIK) sastao se danas sa izvršnim direktorom PIK-a g. Kushtrim Hodaj.

Ovaj radni sastanak održan je u objektu PIK-a u Hajvaliji, kao nastavak trajne podrške  ICITAP-a Policijskom inspektoratu Kosova, gde su čestitali gospodinu Hodaju na mestu izvršnog direktora.

Glavni izvršni direktor zahvalio se službenicima ICITAP-a na poseti i neprekidnoj podršci koju ICITAP pruža Kosovskom policijskom inspektoratu i obavestio je zvaničnike ICITAP-a o nekim aktivnostima PIK-a koje su sprovedene ranije ove godine.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o mogućnostima jačanja ove saradnje, uzimajući u obzir ulogu i zakonski mandat Policijskog inspektorata Kosova.