Category "Uncategorized"

There are 2 results found

IPK pjesëmarrës në vizitën studimore në Republikën e Irlandës

Dublin, Republika e Irlandës  Një delegacion prej 10 zyrtarëve të IPK-së duke përfshirë edhe Kryeshefin e IPK-së znj. Miradije Kelmendi janë duke realizuar një vizitë studimore tre ditore te institucionet mbikëqyrëse policore në Dublin – Republika e Irlandës. Kjo vizitë studimore […]