Inspektorati Policor i Kosoves

  • Phone: 08000 3333
  • Mail: info.ipk@rks-gov.net
  • Website: ipk.rks-gov.net
  • Address: Rr. Deshmoret e Gollakut p.n - Hajvali/Prishtine
 

Prishtinë, 14/08/2020

Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike (AKSP) z. Ismail Smakiqi  vizitoi IPK-në

Hajvali/Prishtinë, 14 Gusht 2020
U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i Inspektoratit Policor të Kosovës z. Kushtrim Hodaj priti sot në takim Drejtorin e Përgjithshëm të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike  z. Ismail Smakiqi.

Ky takim pune u mbajt në objektin e IPK-së në Hajvali ku u diskutua për vazhdimin dhe rritjen e bashkëpunimit në mes të dy agjencioneve.

U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i Inspektoratit Policor të Kosovës z. Kushtrim Hodaj falënderoi z. Smakiqi për përkrahjen e AKSP-në në realizmin e trajnimeve për punonjësit e IPK-së, ne veçanti për trajnimin bazik për inspektor policor, të realizuar bashkërisht sipas kurikulave tashmë të akredituara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve.

Drejtori i Përgjithshëm i AKSP z. Ismail Smakiqi shprehu gatishmërinë e Akademisë së Kosovës për Siguri Publike që në vazhdimësi të bashkërendohen aktivitetet në mënyrë që realizmi i trajnimeve të jetë sipas standardeve më të larta,  në mënyrë që të kontribuohet në rritjen e profesionalizmit të punonjësve të IPK-së.