Inspektorati Policor i Kosoves

  • Phone: 08000 3333
  • Mail: info.ipk@rks-gov.net
  • Website: ipk.rks-gov.net
  • Address: Rr. Deshmoret e Gollakut p.n - Hajvali/Prishtine
 

Prishtinë, 29/10/2020

Takimi me Ministrin e Drejtësisë

Në vazhdën e trajtimit të rekomandimeve të Rishikimit Funksional, Ministri i Drejtësisë z.Selim Selimi u takua me U.D Kryeshefin e Inspektoratit Policor të Kosovës z. Kushtrim Hodaj. Në këtë takim u diskuatua  për rekomandimet e nxjerra nga Rishikimi Funksional, ku theksohet fuqizimi i institucioneve të pavarura si synim i Ministrisë së Drejtësisë për sundim të ligjit.