Inspektorati Policor i Kosoves

  • Phone: 08000 3333
  • Mail: info.ipk@rks-gov.net
  • Website: ipk.rks-gov.net
  • Address: Rr. Deshmoret e Gollakut p.n - Hajvali/Prishtine
 

Prishtinë, 23/12/2021

U publikua numri i 11-të i revistës zyrtare të IPK-së të titulluar “Integriteti”

Ky edicion përmban shkrime dhe materiale lidhur me integritetin policor, përmbledhje të raporteve të ndryshme, informacione për trajnime e vizita studimore etj. Për më shumë informacione klikoni këtu: REVISTA INTEGRITETI NR 11