IPK jep informacione për misionin e saj qytetarëve në Letnicë të Vitisë

Komunikatë për media

Prishtinë – Letnicë, 03 mars 2024
 
Në kuadër të angazhimeve drejt fuqizimit të bashkëpunimit me qytetarë Inspektorati Policor i Kosovës ka realizuar sot një aktivitet – takim të përbashkët me qytetarët e Letnicës në komunën e Vitisë.
 
Synimi i këtij aktiviteti me temën “Inspektorati Policor i Kosovës, roli dhe rëndësia në sundimin e ligjit në  Kosovë, përveç pjesës së fuqizimit të bashkëpunimit me qytetarë,  ishte edhe i ngritjes së vizibilitetit të organizatës lidhur me fushë-veprimtarinë e IPK-së në përgjithësi , trajtimit të ankesave të qytetarëve, inspektimet e rregullta dhe të jashtëzakonshme etj.
 
Ky aktivitet është realizuar në bashkëpunim me qytetarët e Letnicës përderisa me rekomandim të IPK-së pjesëmarrës në këtë takim ishte edhe komandanti i stacionit policor në Viti.  

Gjatë diskutimit të hapur me qytetarë (nga komuniteti shqiptar dhe kroat) për fushëveprimin e IPK-së (rolin dhe autorizimet), u dhanë shpjegimet për ecurinë e procedurës hetimore në rastet që trajton IPK në përputhje me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, inspektimet dhe roli i tyre në ngritjen e profesionalizmit të policisë dhe  rëndësinë e integritetit policor.
 
Ky aktivitet është përcjellë me interesim nga qytetarët e Letnicës ku edhe janë parashtruar pyetje të cilave u kanë dhënë përgjigje zyrtarët e IPK-së dhe PK-së duke përfshirë edhe kërkesat e tyre lidhur me çështje që kanë të bëjnë me sigurinë publike si dhe rekomandimin e përbashkët nga ky takim që në të ardhmen e afërt të themelohet Komiteti Lokal për Siguri Publike në Letnicë.

;