IPK dhe PK morën pjesë në një diskutim publik me qytetarë dhe organizatat e shoqërisë civile në Mitrovicën e Veriut

Komunikatë për media

Prishtinë – Mitrovicë e Veriut, 26 mars 2024

 

Inspektorati Policor i Kosovës dhe Policia e Kosovës respektivisht përfaqësuesit e tyre kanë marrë pjesë sot në një diskutim publik me banorë, përfaqësues të organizatave jo-qeveritare dhe atyre të shoqërisë civile  në Mitrovicën e Veriut.

 

Ky aktivitet u organizua me përkrahjen e OJQ –së ACDC - Qendra Avokuese për Kulturë Demokratik” dhe u mbajt në Mitrovicën e Veriut.

 

Qëllimi  i këtij diskutimi ishte që banorët e kësaj pjese si dhe OJQ-të dhe shoqëria civile të kenë njohuri shtesë mbi rolin, misionin dhe aktivitetet e Inspektoratit Policor të Kosovës dhe të Policisë së Kosovës në komunat veriore të Republikës së Kosovës.

 

Ky aktivitet është përcjellë me interesim nga pjesëmarrësit  ku edhe janë parashtruar pyetje të cilave u kanë dhënë përgjigje zyrtarët e IPK-së dhe PK-së.

;